Chương trình có chủ đề là “Thị trường Australia và New Zealand: Cơ hội tiếp cận hiệu quả cho các doanh nghiệp Việt Nam” với mục đích cung cấp các thông tin cũng như xu hướng thị trường tại Australia và New Zealand. Thông qua đó, đánh giá cơ hội, thách thức của doanh nghiệp Việt Nam đối với 2 thị trường này và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp Australia và New Zealand…

Australia và New Zealand là hai nền kinh tế tiên tiến, đóng vai trò tích cực trong Tổ chức thương mại thế giới, APEC, G20 và các diễn đàn kinh tế thương mại. Cả hai nước đều có trình độ công nghệ cao, nền giáo dục tiên tiến và hiện mong muốn đóng vai trò tích cực hơn nữa ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ cung cấp kiến thức về giải quyết những thách thức cơ bản trong thương mại, kinh tế và tài chính mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt trong quá trình toàn cầu hóa của nền kinh tế.

Đặc biệt, giúp doanh nghiệp Việt tìm kiếm cơ hội tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài, học hỏi kinh nghiệm và kiến thức về cải thiện hệ thống quản lý doanh nghiệp, nâng cao kiến thức về quản lý và lãnh đạo theo tiêu chuẩn quốc tế...

Việt Nam đã tham gia Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Australia - New Zealand (AANZFTA) từ ngày 01/01/2010. Mặc dù, hiệp định đã thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại giữa các nước, tuy nhiên tăng trưởng thương mại vẫn chưa được như kỳ vọng. Chương trình khảo sát và giao thương của doanh nghiệp Việt được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng thương mại giữa Việt Nam với Australia và New Zealand.

Được biết, chương trình trên diễn ra trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn quốc tế theo hình thức tự trả” với mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài và chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả tại hai thị trường này.

Tố Uyên