Ce nhập khẩu, đã qua sử dụng tiêu thụ khá mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: MN.

Xe nhập khẩu, đã qua sử dụng được tiêu thụ khá mạnh trong thời gian vừa qua. Ảnh: MN.

Trong số 12.134 xe tiêu thụ, có 7.225 xe con (tăng 6%) và 4.909 xe tải (tăng 8%) so với tháng trước. Số lượng xe lắp ráp trong nước đạt 8.952 xe, giảm 2% so với tháng trước; số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 3.182 xe, tăng 42% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 5/2014, tổng doanh số bán hàng trên toàn thị trường tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó xe ôtô con tăng 38%, ôtô tải tăng 25% so với cùng kỳ. Xe lắp ráp trong nước tăng 23%, trong khi xe nhập khẩu tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ 14 liên tiếp, doanh số bán hàng của VAMA có sự tăng trưởng. Với sự tăng trưởng này, VAMA kỳ vọng doanh số bán hàng của cả năm 2014 có thể đạt 125.000 xe, tăng 14% so với năm 2013./.

Nhật Minh