Doanh thu kinh doanh bất động sản hai tháng đầu năm nhiều khởi sắc
Một góc trung tâm TP. Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: Sơn Nam

Theo đánh giá của Cục Thống kê thành phố, thời điểm hiện nay, tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn có những tín hiệu phục hồi từ sau khi Chính phủ ban hành các chính sách để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản. Bên cạnh đó các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này đã và đang nỗ lực chung tay phối hợp thực hiện nhiều chính sách thanh toán, ưu đãi cho khách hàng…

Lũy kế hai tháng đầu năm 2024, doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác của TP. Hồ Chí Minh ước đạt 71.223 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản 02 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng, chiếm 59,4% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, tăng 20,1% so với cùng kỳ.