xe viet kieu

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị trực thuộc truy thu thuế xe Việt kiềutheo đúng quy định của pháp luật. Ảnh: Hải Anh

Công văn này nhằm đốc thúc việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 17862/BTC-TCHQ (24/12/2013) về chính sách thuế đối với xe ô tô của Việt kiều hồi hương.

Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe thực hiện tổ chức truy thu thuế.

Cục hải quan tỉnh, thành phố nơi nhập khẩu xe có trách nhiệm sao gửi hồ sơ nhập khẩu xe theo đề nghị của cục hải quan tỉnh, thành phố cấp giấy phép để làm cơ sở tính thuế căn cứ theo Công văn 17862/BTC-TCHQ.

Tại công văn nêu trên, Bộ Tài chính hướng dẫn tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều, nếu hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan đăng kiểm xác định xe không đáp ứng được điều kiện quy định tại Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31/03/2006 của liên Bộ Thương mại, Giao thông- vận tải, Tài chính và Công an thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe chưa qua sử dụng nhập khẩu.

Mặt khác, tại thời điểm nhập khẩu xe của Việt kiều, nếu hồ sơ nhập khẩu và kết quả của cơ quan đăng kiểm xác định xe đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư liên bộ số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA thì áp dụng chính sách thuế theo quy định đối với xe đã qua sử dụng nhập khẩu.../.

Hải Anh