thue dong nai

Giao dịch thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Cụ thể, theo Báo cáo đánh giá tình hình công tác thuế 6 tháng đầu năm của Cục Thuế Đồng Nai, qua công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, cơ quan thuế đã ra quyết định phạt và truy thu hơn 300 tỷ đồng, giảm lỗ 1.232 tỷ đồng, giảm khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) 656 triệu đồng.

Lãnh đạo đơn vị cho biết, với kế hoạch thanh tra và kiểm tra năm 2021 là 3.127 DN, kết quả trên chỉ mới thực hiện được 863 DN, tức đạt 28% kế hoạch. Nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Cục Thuế Đồng Nai đã chỉ đạo bộ phận thanh tra, kiểm tra tập trung phân tích chuyên sâu, phân loại rủi ro thông qua các báo cáo DN trên các ứng dụng của ngành Thuế và thông tin thu thập khác, đồng thời tăng cường kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế để thực hiện điều chỉnh kế hoạch theo quy định.

Thời gian tới, Cục Thuế Đồng Nai sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế trong điều kiện, tình hình dịch bệnh Covid-19 của địa phương nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021 đã được phê duyệt.

Đồng thời, cơ quan thuế tiếp tục rà soát những DN có tình hình sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh để đề xuất điều chỉnh kế hoạch; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trước và sau hoàn thuế theo đúng quy trình, nhất là các DN mới được hoàn thuế theo phương thức điện tử; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ DN tại cơ quan thuế, tránh thực hiện thanh tra, kiểm tra ngoài kế hoạch (trừ trường hợp đặc biệt) nhằm tạo điều kiện cho DN giải quyết khó khăn do dịch bệnh.

Cục Thuế Đồng Nai cũng sẽ rà soát, thu thập, phân tích thông tin và tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với các DN có giao dịch liên kết; đẩy mạnh rà soát hóa đơn; tăng cường phân tích rủi ro đối với các DN có hoạt động thương mại điện tử, kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp có rủi ro cao như xuất khẩu gỗ ván dăm, hàng thực phẩm…/.

Đỗ Doãn