Cụ thể, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai sẽ đấu giá quyền sử dụng 18 khu đất này trong năm 2024, gồm 6 khu đất tại TP. Biên Hòa, 5 khu đất tại huyện Trảng Bom, các khu còn lại tại huyện Long Thành, Cẩm Mỹ, Thống Nhất và Vĩnh Cửu. Tổng diện tích 18 khu đất này là hơn 470 ha, với giá trị theo bảng giá đất là 5,1 nghìn tỷ đồng.

Đồng Nai: Nỗ lực gia tăng nguồn thu ngân sách từ đấu giá đất
Một trong nhiều khu đất tại TP. Biên Hòa sẽ được đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2024. Ảnh: Lê An.

Mục đích của việc đấu giá đất là để khai thác có hiệu quả quỹ đất, kịp thời đưa đất vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tạo nguồn thu cho ngân sách để đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội.

Theo kế hoạch, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ quy định pháp luật; công khai, minh bạch; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, trục lợi bất chính. Các khu đất đấu giá phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện để tổ chức đấu giá.

Đồng thời, phương án đấu giá phải thể hiện đầy đủ thông tin như có bản vẽ, hình thức đấu giá, quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Đơn vị được giao chủ trì, phối hợp phải nêu cao trách nhiệm trong việc xác định giá khởi điểm đấu giá, lựa chọn đơn vị tổ chức cuộc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.

Đơn vị được chọn tổ chức cuộc đấu giá có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Đấu giá tài sản trong việc đăng thông báo bán đấu giá, tiếp nhận hồ sơ người tham gia, tổ chức phiên đấu giá…/.