thue dong nai

Hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thuế tại Cục Thuế Đồng Nai. Ảnh Đỗ Doãn

Báo cáo đánh giá công tác quản lý thuế 4 tháng đầu năm của Cục Thuế Đồng Nai cho thấy, Cục Thuế Đồng Nai đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ. Đặc biệt trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đơn vị đã tập trung hỗ trợ người nộp thuế (NNT) thực hiện các dịch vụ thuế điện tử, quyết toán thuế, hướng dẫn trực tiếp và qua điện thoại thực hiện quyết toán thuế hàng nghìn lượt.

Cụ thể, Cục Thuế Đồng Nai đã giải đáp vướng mắc cho NNT trực tiếp 2.755 lượt và qua điện thoại 3.406 lượt, bằng văn bản 219 lượt; tiếp nhận qua bưu điện số hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, công văn gửi đến từ doanh nghiệp tổng cộng 34.323 hồ sơ.

Chia sẻ về hoạt động tuyên truyền – hỗ trợ NNT, ông Nguyễn Văn Công – Cục trưởng Cục Thuế Đồng Nai cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các chính sách thuế đến các đối tượng nộp thuế và người dân trên địa bàn như triển khai thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ (Nghị định 52) về việc gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất; Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đơn vị sẽ tăng cường tuyên truyền về chính sách thuế, đặc biệt là Nghị định 52; tiến hành rà soát đối tượng, tổ chức tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất của NNT, hỗ trợ NNT làm thủ tục gia hạn qua các kênh thông tin đại chúng...

“Cục Thuế Đồng Nai cũng đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý, tăng cường phối hợp với Cục CNTT hoàn thiện và xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình thực hiện hoàn thuế điện tử qua kho bạc nhằm đảm bảo thời gian hoàn thuế theo quy định, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng, minh bạch cho NNT thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...” – ông Nguyễn Văn Công nói./.

Đỗ Doãn