Giải ngân 2021

Các dự án được giải ngân vốn kịp thời đưa vào sử dụng mang lại nhiều lợi ích cho phát triển kinh tế. Ảnh minh họa: H.T

Số liệu giải ngân không bao gồm vốn cấp thẳng qua Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các dự án cấp bằng lệnh chi tiền (kiểm soát chi qua cơ quan tài chính), phần cấp bù lãi suất qua Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách.

So với cùng kỳ năm 2020, tăng 217 tỷ đồng về giá trị, tăng 0,5% về tỷ lệ so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (đến hết 31/3/2020, lũy kế vốn đầu tư năm 2020 giải ngân được trên 58.073 tỷ đồng, đạt 12,9% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Cũng báo cáo từ Kho bạc Nhà nước cho thấy, dự kiến đến hết tháng 3/2021, lũy kế giải ngân vốn đầu tư kéo dài năm 2020 sang năm 2021 qua hệ thống KBNN là trên 2.392 tỷ đồng, bằng 4,4% kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang (54.932 tỷ đồng).

Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 qua KBNN đạt 100%, KBNN đang tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị định số 11/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN. Đồng thời, KBNN tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ cũng như nâng cấp hệ thống dịch vụ công trực tuyến để tạo thuận lợi tối đa cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án trong việc thanh toán, giải ngân vốn với Kho bạc.

Vân Hà