Cụ thể dự kiến mức thu như sau:

Số TT

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mệnh giá

Vé lượt (đ/vé/lượt)

Vé tháng (đ/vé/tháng)

Vé quý (đ/vé/quý)

2

Xe dưới 7 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 1 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng

20.000

600.000

1.620.000

3

Xe từ 7 ghế ngồi đến dưới 12 ghế ngồi và xe tải có tải trọngtừ 1 tấn đến dưới 2 tấn

30.000

900.000

2.430.000

4

Xe từ 12 ghế ngồi đến dưới 31 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

45.000

1.350.000

3.645.000

5

Xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 7 tấn

50.000

1.500.000

4.050.000

6

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên và xe tải có tải trọng từ 7 tấn đến dưới 10 tấn

60.000

1.800.000

4.860.000

7

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit

90.000

2.700.000

7.290.000

8

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lênvà xe chở hàng bằng Container 40 fit

140.000

4.200.000

11.340.000

Nếu được ban hành và có hiệu lực, thông tư này sẽ thay thế Thông tư số 31/2009/TT-BTC ngày 16/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60./.

Vũ Long