Dự kiến trong tháng 10 sẽ ban hành nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Đặng Ngọc Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thực hiện phân công của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết, Tổng cục Thuế được giao nhiệm vụ xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh đề nghị các ý kiến trao đổi làm rõ các vướng mắc đối với dự thảo nghị định. Trên cơ sở ý kiến tổng hợp tại hội thảo, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, các công ty kiểm toán, các chuyên gia để hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 107/2023/QH15 để lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Ngọc Minh cho biết, lộ trình xây dựng và ban hành nghị định dự kiến như sau: Tháng 7/2024, lấy ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội, cơ quan liên quan, đối tượng chịu sự tác động bằng văn bản (ít nhất 20 ngày) và đăng website Chính phủ, website Bộ Tài chính (ít nhất 60 ngày).

Tháng 8/2024, tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo nghị định và gửi lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

Tháng 9/2024, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo nghị định trình Chính phủ.

Tháng 10/2024, dự kiến ban hành nghị định.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, trong 3 tháng vừa qua, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp với các công ty kiểm toán để hoàn thiện dự thảo nghị định, bảo đảm đầy đủ các căn cứ pháp lý, đồng bộ, thống nhất với quy định tại Nghị quyết 107/2023/QH15 của Quốc hội và nhất quán với các hướng dẫn của OECD.

Dự kiến trong tháng 10 sẽ ban hành nghị định về thuế tối thiểu toàn cầu
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Phương Thảo

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết thêm, với mục đích hoàn thiện hồ sơ dự thảo nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 107/2023/QH15 để lấy ý kiến rộng rãi theo đúng kế hoạch đề ra, hội thảo lần này mong muốn tiếp thu toàn diện, đầy đủ các ý kiến tham gia để sớm hoàn thiện dự thảo nghị định theo các mục tiêu đã đặt ra.