Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng
Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND TP.Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 5/12, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã ghi nhận những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế-xã hội của Thủ đô, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Cùng với đó, hoạt động của HĐND và các đại biểu HĐND các cấp thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu lực, hiệu quả, khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, ngay từ đầu nhiệm kỳ, TP.Hà Nội đã chủ động phối hợp, đề xuất với Chính phủ, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội và Nghị định số 68/2021/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách. Trong đó, quy định tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND TP.Hà Nội tối đa là 19 người, cao nhất từ trước đến nay, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP.Hà Nội.

Ông Nguyễn Khắc Định đánh giá, thời gian qua HĐND TP.Hà Nội đã bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cụ thể hóa thành các nghị quyết, ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi, phù hợp với thực tiễn của thành phố như: Đề án phân cấp, uỷ quyền; Đề án quản lý, khai thác tài sản công; Đề án cải tạo chung cư cũ...

Bên cạnh đó, lan tỏa những đổi mới trong hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy, HĐND TP.Hà Nội đã lựa chọn đúng những vấn đề quan trọng, được đông đảo cử tri, dư luận quan tâm để tổ chức giám sát, chất vấn, giải trình...

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, trách nhiệm của TP.Hà Nội và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng, trình Quốc hội sửa đổi Luật Thủ đô. Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, chất lượng. Thời gian tới, TP.Hà Nội cần tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của trung ương để sớm hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Thủ đô sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/ 2024.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, HĐND TP.Hà Nội sẽ bổ sung hoàn chỉnh vào các quyết sách, phương hướng hoạt động của HĐND năm 2024 và nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại.