Đây là quyết định xử phạt của Tổng cục Thuế với các vi phạm của Dược Hậu Giang trong các kỳ tính thuế năm 2019 – 2020.

Dược Hậu Giang (DHG) bị xử phạt vi phạm về thuế
Dược Hậu Giang hiện có vốn chủ sở hữu 4.058 tỷ đồng. Ảnh: T.L
Cà Mau: Phát hiện và xử phạt 7 vụ vi phạm về kinh doanh xăng dầu Địa ốc Sài Gòn Thương Tín bị xử phạt do nhiều lỗi vi phạm

Theo đó, công ty bị xử phạt hơn 19 triệu đồng do phạt khai sai, xử phạt hơn 26 triệu đồng do phạt chậm nộp. Tổng số tiền xử phạt là hơn 45 triệu đồng.

Ngoài ra, Dược Hậu Giang cũng phải nộp bổ sung hơn 96 triệu đồng tiền thuế. Trong đó, số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung là hơn 64 triệu đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp bổ sung là gần 32 triệu đồng.

Dược Hậu Giang hiện có vốn điều lệ là 1.307 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.058 tỷ đồng.

Về kinh doanh, doanh nghiệp này đạt doanh thu thuần quý III/2022 là 1.162 tỷ đồng; doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm là 3.346 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý III/2022 đạt 291 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 là 841 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận sau thuế quý III/2022 của công ty đạt 262 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đầu năm là 752 tỷ đồng./.