Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ theo quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Thông tư liên tịch Ủy ban Dân tộc - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định 18 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu số tiền 489 triệu đồng để tỉnh có nguồn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013 cho 1.221 đối tượng.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện việc rút dự toán tại KBNN số tiền trên theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2013.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn trả lời UBND tỉnh Hà Giang về đề nghị hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013, 2014.

Bộ Tài chính tạm xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ cho 1.902 đối tượng là gần 1,7 tỷ đồng và tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho ngân sách của tỉnh năm 2013 gần 1,2 tỷ đồng (70% dự toán ngân sách).

Đối với kinh phí bổ sung năm 2014, Bộ Tài chính sẽ xử lý bổ sung căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2013 và đề nghị của tỉnh./.

Nhật Nam