anh moi

Vườn cà phê của người dân huyện biên giới Đức Cơ bị khô cháy do hạn hán vụ Đông Xuân 2019-2020. Ảnh: Gia Cư

Vụ Đông Xuân năm 2019-2020, thống kê trên địa bàn các huyện, thị, thành phố của tỉnh Gia Lai có hàng ngàn ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng thiệt hại bởi nắng hạn gây ra. Không chỉ ảnh hưởng thiệt hại do năng suất, chất lượng cây trồng, nhất là các loại cây công nghiệp hàng hóa, giá cả không ổn định cũng gây khó khăn cho người nông dân.

Nhằm hỗ trợ cho người dân sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, ngay sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, UBND tỉnh Gia Lai đã xuất ngân sách trên 15 tỷ đồng chi hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ trên 12 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 3 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ nông dân có diện tích cây trồng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân 2019-2020 nằm trong quy hoạch, kế hoạch sản xuất của tỉnh.

Mức hỗ trợ cây lúa thuần bị thiệt hại trên 70% là 2 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 1 triệu đồng/ha. Cây bắp, mía, mì, ớt và rau màu các loại thiệt hại trên 70%, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 1 triệu đồng/ha. Đậu các loại thiệt hại trên 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% hỗ trợ 1 triệu đồng/ha. Cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 2 triệu đồng/ha.

Đối với cây lâm nghiệp thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 2 triệu đồng/ha. Diện tích nuôi trồng thủy sản thiệt hại trên 70%, hỗ trợ 10 triệu đồng/ha; thiệt hại 30-70% là 7 triệu đồng/ha. Hình thức hỗ trợ bằng giống cây trồng, vật nuôi và phân bón để sản xuất vụ mùa 2021./.

Gia Cư