Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH-CĐ về việc đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 để đảm bảo chất lượng đào tạo của trường.

Theo đó, Bộ GD-ĐT cũng lưu ý đối với các trường tham gia tuyển sinh đó là: giảm chỉ tiêu đối với các ngành có dấu hiệu thừa nhân lực, giảm chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, đối với tuyển sinh sư phạm chính quy…

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh, tuyển sinh ngành đào tạo sư phạm cần phải theo lộ trình tiếp tục giảm so với năm 2014 nhằm khắc phục tình trạng sinh viên sư phạm ra trường không có việc làm. Căn cứ vào thực tế và dự báo nhu cầu giáo viên của địa phương, các cơ sở đào tạo nghiên cứu, lập phương án tạm dừng tuyển sinh có thời hạn, đối với giáo viên trung học trình cơ quan chủ quản cho ý kiến.

Đối với với chỉ tiêu đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, ĐH-CĐ chính quy, các cơ sở đào tạo phải giải trình rõ năng lực đào tạo, nếu các chỉ tiêu đó trong năm 2015 tăng từ 5% trở lên so với chỉ tiêu xác định năm 2014.

Đối với ngành khoa học sức khỏe, để đảm bảo chất lượng đào tạo nhóm ngành y dược, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2015, trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy. Bên cạnh đó, với cơ sở đào tạo y dược có ngành y đa khoa, đề nghị xác định cụ thể chỉ tiêu đào tạo của ngành y đa khoa trong tổng chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược.

Ngoài ra, Bộ cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo không xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo đối với ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trong chỉ tiêu đào tạo từ xa. Việc xác định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh phải phù hợp với các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu hướng dẫn, giảng dạy theo chuyên ngành…

Thảo Dương