Cụ thể, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 22.120 đồng/lít (giảm 793 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.142 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 23.262 đồng/lít (giảm 898 đồng/lít).

Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh kể từ 15h ngày 29 Tết
Ngày 29 Tết Giáp Thìn 2024: Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh. Ảnh: Hải Anh

Đối với các loại dầu: dầu diesel có giá bán không cao hơn 20.707 đồng/lít (giảm 292 đồng/lít). Dầu hỏa không cao hơn 20.588 đồng/lít (giảm 335 đồng/lít). Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.598 đồng/kg (giảm 489 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut 180CST 3.5S ở mức 300 đồng/kg. Không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III, dầu diesel 0.05S và dầu hỏa.

Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95-III, dầu diesel 0.05S, dầu hỏa, dầu mazut 180CST 3.5S.