Cụ thể, xăng E5RON92 được điều chỉnh có giá bán không cao hơn 21.799 đồng/lít (tăng 109 đồng/lít), thấp hơn xăng RON95-III 1.191 đồng/lít. Trong khi đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh giảm 34 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 22.990 đồng/lít.

Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen theo thị trường thế giới
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng giảm đan xen theo thị trường thế giới. Ảnh: Hải Anh

Đối với dầu, trong khi dầu diesel 0.05S có giá bán không cao hơn 20.196 đồng/lít (giảm 87 đồng/lít) thì dầu hoả được điều chỉnh tăng 172 đồng/lít, có giá bán không cao hơn 21.116 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.729 đồng/kg (tăng 91 đồng/kg).

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố biến động tăng, giảm đan xen.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 23/11/2023 và kỳ điều hành ngày 30/11/2023 là: 91,756 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,657 USD/thùng, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước); 97,110 USD/thùng xăng RON95 (giảm 0,153 USD/thùng, tương đương giảm 0,16% so với kỳ trước); 106,180 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,027 USD/thùng, tương đương tăng 0,98% so với kỳ trước); 101,946 USD/thùng dầu diesel (giảm 0,524 USD/thùng, tương đương giảm 0,51% so với kỳ trước); 463,360 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,333 USD/tấn, tương đương tăng 0,72% so với kỳ trước).