Tại báo cáo tài chính hợp nhất của BII ghi nhận lợi nhuận âm gần 4,8 tỷ đồng, giảm 106,82% so với kết quả lợi nhuận dương gần 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận âm trong quý IV/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ.

Giai đoạn thị trường chứng khoán thăng hoa, BII vẫn lỗ do đầu tư chứng khoán
Giai đoạn thị trường chứng khoán thăng hoa, BII vẫn lỗ do đầu tư chứng khoán
Sau ‘vỡ trận’ hợp tác BII và TDH, Angimex chơ vơ với nợ vay tăng vọt BII: Dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn trăm tỷ đồng Những "nghi ngại" quanh dự án nghìn tỷ của các công ty "họ nhà Louis"

Tại báo cáo tài chính riêng, công ty mẹ Louis Land ghi nhận mức lỗ gần 14 tỷ đồng, lợi nhuận sụt giảm 115,33% so với kết quả dương 90,6 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân lỗ trên báo cáo tài chính riêng chủ yếu do lỗ từ hoạt động kinh doanh đầu tư chứng khoán kinh doanh.

Đáng chú ý, tình trạng lỗ do đầu tư chứng khoán kinh doanh của công ty mẹ Louis Land trong quý IV/2021 diễn ra trong đúng thời điểm thị trường chứng khoán thăng hoa thời điểm này.

Tính chung cả năm 2021, BII đạt doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất là 493 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 610% so với két quả chỉ 69,4 tỷ đồng trong năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất cả năm 2021 đạt hơn 33 tỷ đồng, tăng khoảng 123% so với năm 2021.

Năm 2021, BII chi khá mạnh cho hoạt động đầu tư, chủ yếu để đầu tư tài sản cố định. Dòng tiền thuần trong hoạt động đầu tư trong năm 2021 vì thế âm tới hơn 404 tỷ đồng.

Tại bảng cân đối kế toán, tài sản cố định đã tăng rất mạnh từ mức chỉ khoảng 90 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức 389 tỷ đồng vào cuối năm 2021. Tuy nhiên, tài sản cố định tăng trong năm 2021 của Louis Land chủ yếu tăng ở phần tài sản cố định vô hình.

Cụ thể, giá trị tài sản cố định hữu hình thời điểm đầu năm là 66,4 tỷ đồng, đến cuối năm chỉ còn gần 4 tỷ đồng. Tài sản cố định vô hình đầu năm chỉ hơn 23,4 tỷ đồng, nhưng đã vọt lên tới hơn 385 tỷ đồng vào cuối năm./.