Louis Land mua thêm gần 1,5 triệu cổ phiếu TDH và thành cổ đông lớn
TGG: Công ty có doanh thu chục tỷ đồng góp vốn vào dự án trên nghìn tỷ đồng
Công ty Louis Capital bị phạt do công bố thông tin không đúng thời hạn

Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý III của BII đã đảo chiều so với kết quả âm hơn 1,5 tỷ đồng của doanh nghiệp này trong quý III/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 368 tỷ đồng, tăng rất mạnh so với doanh thu hơn 1,36 tỷ đồng ở cùng kỳ năm trước.

BII: Dòng tiền kinh doanh 9 tháng âm hơn trăm tỷ đồng
Dòng tiền kinh doanh của BII 9 tháng âm hơn trăm tỷ đồng. Ảnh: T.L

Lợi nhuận sau thuế 9 của BII tháng đầu năm 2021 đạt gần 38 tỷ đồng, đã có sự đổi khác so với kết quả thua lỗ hơn 55 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2020.

Tuy đã có lợi nhuận quý III và 9 tháng đầu năm 2021, nhưng dòng tiền thuần trong hoạt động kinh doanh của BII vẫn bị âm gần 105 tỷ đồng. Giá trị âm này lớn gấp 35 lần lợi nhuận quý III và gấp gần 2,8 lần so với lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021.

Dòng tiền kinh doanh âm 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu do công ty bị đọng tiền nhiều trong các khoản phải thu. Các khoản phải thu ngắn hạn của BII đã tăng từ hơn 444 tỷ đồng hồi đầu năm lên 769 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 9/2021.

Giá trị các khoản phải thu ngắn hạn tăng cao, trong đó, phải thu của khách hàng ghi nhận 256 tỷ đồng.

BII là công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác – sản xuất – thương mại – dịch vụ - xây dựng, nhưng phần lớn phải thu ngắn khách hàng lại là các khoản phải thu từ kinh doanh gạo với giá trị tại ngày 30/9/2021 là gần 213 tỷ đồng.

Ngoài ra, một phần lớn giá trị phải thu ngắn hạn nằm của BII ở “phải thu ngắn hạn khác”.

Một trong những biến động tài sản lớn đáng chú ý khác là việc tăng đầu tư chứng khoán kinh doanh từ 0 đồng tại thời điểm đầu năm lên gần 164 tỷ đồng vào cuối tháng 9. Đây là giá trị khoản đầu tư của BII vào cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH)./.