Tổng cục Thuế vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu cục thuế các địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023.

Báo cáo tình hình thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế 11 tháng năm 2023, tổng kinh phí giải ngân toàn ngành đạt 70,74% so với tổng kinh phí được sử dụng, trong đó giải ngân chi quản lý hành chính đạt 75,11%; giải ngân nguồn vốn đầu tư công đạt 32,15%.

Giải ngân vốn đầu tư công của ngành Thuế đạt 70,74% kế hoạch
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đến hết tháng 11/2023, đại diện Vụ Tài vụ quản trị (Tổng cục Thuế) đánh giá, về cơ bản các đơn vị đã tập trung thực hiện thủ tục giải ngân ngay từ đầu năm. Một số đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao như Cục Thuế Quảng Ngãi đạt 95,82% dự toán mua sắm tài sản; Cục Thuế Quảng Ninh đạt 99,30% dự toán chi ứng dụng công nghệ thông tin; Cục Thuế Hà Giang đạt 93,51% dự toán chi sửa chữa tài sản...

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị mới bắt đầu triển khai thủ tục đấu thầu, dẫn đến tiến độ thực hiện và giải ngân dự toán, kế hoạch vốn được sử dụng năm 2023 còn chậm như cục thuế các tỉnh: Sóc Trăng, Vĩnh Long, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk...

Chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, đại diện Vụ Tài vụ quản trị cho biết, đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, do một số dự án thuộc nhóm khởi công mới năm 2023 còn vướng mắc trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, dẫn đến chậm triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn.

Trong đó, một số dự án đang triển khai thi công dở dang phải điều chỉnh, bổ sung thiết kế; thay đổi chủng loại vật liệu, thi công bổ sung một số hạng mục để phù hợp với quy chuẩn mới, vì vậy gây chậm trễ trong công tác thi công, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành và giải ngân kế hoạch vốn.

Giải ngân vốn đầu tư công của ngành Thuế đạt 70,74% kế hoạch
Toàn cảnh hội nghị giải ngân vốn đầu tư.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Phi Vân Tuấn khẳng định, bên cạnh nhiệm vụ chính trị thu NSNN, thì việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện dự toán chi NSNN năm 2023 cũng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế mà còn đối với an ninh quốc phòng, xã hội, chính trị.

“Đầu tư công tạo nền tảng xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, góp phần khơi thông điểm nghẽn, tạo động lực, không gian phát triển mới, tăng cường tính liên kết và nâng cao năng lực cạnh tranh của các địa phương và của quốc gia. Đầu tư công cũng dẫn dắt đầu tư và vốn đầu tư của toàn xã hội nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phục hồi và phát triển kinh tế” - Phó Tổng cục trưởng Phi Vân Tuấn lưu ý.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn tập trung chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong đó giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Cục Kế hoạch Tài chính (Bộ Tài chính) đã có nhiều văn bản chỉ đạo về đôn đốc đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện dự toán chi NSNN năm 2023 và đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2023.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác giải ngân 100% dự toán chi ngân sách; 75% kế hoạch vốn đầu tư công (đối với dự án được thực hiện đến hết 2024) đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực tập trung cao độ, rà soát từng nội dung chi, từng dự án, triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn trương thực hiện dự toán chi đảm bảo giải ngân theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề ra, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của các gói thầu, tiết kiệm, hiệu quả. Trong đó, cần tổng kết đánh giá sát công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để triển khai dự toán chi NSNN năm 2024./.