Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành Nông nghiệp đạt hơn 41% trong 9 tháng
Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp đạt hơn 41% trong 9 tháng. Ảnh: Minh họa

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt (đối với các dự án mở mới), thực hiện và giải ngân.

Cụ thể, đối với 29 dự án kéo dài vốn 2021 đã giải ngân 52%, cả năm ước giải ngân đạt 93%.

Đối với 26 dự án chuyển tiếp, bộ thực hiện chậm, dự kiến không thể giải ngân hết kế hoạch vốn 2022. Bộ đã có văn bản số 5839/BNN-KH ngày 7/9/2022 đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm 950 tỷ đồng.

Đối với 128 dự án mở mới 2021-2025, trong đó 2 dự án nhóm A đã trình Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4/2022 nhưng chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư; 126 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư.

Đối với 18 dự án ODA đã giải ngân khoảng 1.123 tỷ đồng (đạt 35,7%) vốn kế hoạch được giao.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giải ngân thấp chủ yếu do vướng mắc đối với 3 dự án lớn chuyển tiếp; các thủ tục về lựa chọn nhà thầu, chuyển mục đích sử dụng rừng, thủ tục phê duyệt đánh giác tác động môi trường,… đối với các dự án mở mới năm 2022.