KBNN

Qua công tác kiểm soát chi, toàn hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán thực 35,5 tỷ đồng. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN cho biết, trong 11 tháng qua, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 588.168 tỷ đồng đạt 83,5% dự toán. Các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 33.500 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định thông qua công tác kiểm soát, số tiền thực từ chối thanh toán là 35,5 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB), ước đến hết ngày 30/11/2014, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng trên 229.574 tỷ đồng. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 127.419 tỷ đồng, đạt 83,9% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân trên 67.187 tỷ đồng, đạt 70,3% kế hoạch; nguồn vốn khác giải ngân là 34.968 tỷ đồng, đạt 80,89% kế hoạch.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 59,8 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Đối với lĩnh vực huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, trong tháng 11/2014, KBNN đã huy động trái phiếu Chính phủ ước đạt 5.883 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm cho đến hết ngày 25/11/2014, KBNN đã huy động đạt trên 228.802 tỷ đồng, đạt gần 99% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao đầu năm (232.000 tỷ đồng) và đạt trên 87% so với kế hoạch huy động vốn điều chỉnh (262.000 tỷ đồng)./.

Vân Hà