giam thue xang dau

Ngày 27/4/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 61/2015/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi kèm theo Thông tư 48/2015/TT-BTC ngày 13/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, các mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng, dầu được điều chỉnh như sau:

Mặt hàng xăng RON92/95, xăng sinh học (E5,E10): giữ nguyên mức 20%;

Mặt hàng dầu diezel, dầu diezel sinh học (B5, B10): giảm từ 20% xuống 12% (giảm 8%);

Mặt hàng dầu hoả: giữ nguyên mức 20%;

Mặt hàng dầu mazut: giảm từ 25% xuống 13% (giảm 12%);

Mặt hàng nhiên liệu bay, xăng máy bay: giữ nguyên mức 10%.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2015./.

Theo BTC