Công ty con sắp thành lập của Hà Đô có vốn điều lệ dự kiến là 1.200 tỷ đồng, tương ứng với 120 triệu cổ phần. Tên dự kiến là Công ty cổ phần Năng lượng Hà Đô.

Trong đó, Hà Đô góp 1.199,6 tỷ đồng, tương đương 99,97% vốn tại doanh nghiệp này.

Tuy nhiên, phần góp vốn bằng tiền chỉ là 98,92 tỷ đồng, số tiền còn lại tương ứng 1.100,68 tỷ đồng góp vốn bằng tài sản. Đó là cổ phần/phần vốn góp tại các công ty con của Hà Đô.

Trước đó vào giữa tháng 6/2021, Hà Đô cũng vừa nhận chuyển nhượng 705 nghìn cổ phần của Công ty cổ phần Thiết bị giáo dục 1 từ Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Bình An Riverside.

Về kinh doanh, quý I/2021, Hà Đô đạt doanh thu 1.354 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 401,5 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý I, công ty có tổng nợ phải trả là 9.699 tỷ đồng, lớn gấp hơn 2,2 lần so với giá trị vốn chủ sở hữu 4.354 tỷ đồng.

Chí Tín