Theo Sở KH&CN tỉnh Hà Giang, Chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” dùng cho sản phẩm mật ong bạc hà của tỉnh Hà Giang là Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) đầu tiên của tỉnh được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 00035 tại Quyết định số 316/QĐ-SHTT (ngày 1/3/2013), cùng với bộ công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và xúc tiến thương mại sản phẩm mang CDĐL.

Hà Giang: Khai thác và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” cho sản phẩm mật ong bạc hà
Hà Giang: Khai thác và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Mèo Vạc” cho sản phẩm mật ong bạc hà. Ảnh: TL

Để phát triển, nâng cao giá trị mật ong bạc hà mang CDĐL “Mèo Vạc”, trong những năm qua, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách. Bên cạnh đó cũng có chính sách bảo hộ đàn ong địa phương tại các khu vực được bảo hộ CDĐL, ngăn ngừa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt cỏ.... Các cơ sở sản xuất và kinh doanh mật ong bạc hà tại địa phương ngày càng quan tâm tới việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý chất lượng sản phẩm.

Mặc dù đạt được kết quả tích cực nêu trên, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang cũng cho rằng, việc quản lý, khai thác và sử dụng CDĐL “Mèo Vạc” cho sản phẩm mật ong Bạc hà của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế.

Đó là công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và quản lý, phát triển về CDĐL, nhãn hiệu chứng nhận, về lợi ích, trách nhiệm của người được cấp quyền sử dụng còn chậm, chưa thường xuyên, chưa sâu sát với tình hình thực tiễn; một số doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh chưa thể hiện rõ trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm; việc đầu tư cải tiến mẫu mã, bao bì sản phẩm chưa được quan tâm, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước…

Trong thời gian tới, Sở KH&CN tỉnh Hà Giang phối hợp với cơ quan chức năng có đánh giá về thực trạng sản xuất, quản lý chất lượng mật ong Bạc hà tại 4 huyện vùng cao nguyên đá, đề xuất giải pháp về công tác xúc tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm mật ong bạc hà. Phát triển du lịch gắn với khai thác sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao; định hướng phát triển cây bạc hà phục vụ nuôi ong mật trong vùng CDĐL.