Hà Nội: 102.095 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT
Hà Nội: 102.095 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.

Đó là thông tin tại Hội nghị về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 15/6/2023.

Báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi của TP. Hà Nội, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, toàn thành phố có 102.095 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó 88.831 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục trung học phổ thông; 13.264 thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục thường xuyên. TP. Hà Nội dự kiến bố trí 189 điểm thi, với 4.263 phòng thi; dự kiến điều động 14.907 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi.

Tại các điểm thi còn có 537 thanh tra cắm chốt, bảo đảm nguyên tắc điểm thi có dưới 20 phòng thi là 2 thanh tra; từ 20 - 30 phòng thi là 3 thanh tra, từ 31 - 40 phòng thi là 4 thanh tra, từ 41 phòng thi trở lên là 5 thanh tra. Các điểm thi có phòng thi phân tán sẽ được tăng cường thêm thanh tra. Thành phố cũng thành lập tổ giám sát gồm 16 nhóm, mỗi nhóm 3 thành viên là lãnh đạo, chuyên viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thanh tra thành phố.

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đang được khẩn trương triển khai, TP. Hà Nội bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Từ việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội đã rút kinh nghiệm một số nội dung để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhất là trong khâu in sao đề thi.

TP. Hà Nội đã thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi, trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, giúp việc Ban Chỉ đạo thành phố; thành lập hội đồng thi và các ban của hội đồng thi (ban in sao đề thi, ban thư ký hội đồng thi, ban vận chuyển và bàn giao đề thi, ban coi thi…). Ngày 22/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi với tinh thần bảo đảm nắm vững quy chế, không chủ quan khi thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, sở tăng cường kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị tại các điểm thi.