Hà Nội: 30 đơn vị nợ thuế lớn cam kết sớm hoàn thành nghĩa vụ
Hà Nội: 30 đơn vị nợ thuế lớn cam kết sớm hoàn thành nghĩa vụ

Gửi thư ngỏ để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ

Để tổ chức, cá nhân nắm được các quy định về chính sách thuế, cũng như nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, Cục Thuế TP. Hà Nội đã có thư ngỏ gửi người nộp thuế trên địa bàn về việc nộp các khoản tiền thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế trong tháng 12/2023. Theo thư ngỏ, Cục Thuế TP. Hà Nội nhắc lại việc nộp các khoản tiền thuế hết thời hạn gia hạn nộp thuế trong tháng 12/2023 đối với khoản thuế được gia hạn.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn và giúp các doanh nghiệp, tổ chức có thêm nguồn lực về tài chính, cũng như cơ hội để phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 14/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Đồng hành, tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, với tinh thần cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, cơ quan thuế mong muốn sự phối hợp của các đơn vị liên ngành, sự hợp tác của toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp trong việc nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ để hạn chế được số nợ đọng thuế, nợ tiền sử dụng đất, thuê đất trong các năm tiếp theo.

Cụ thể, về thời gian gia hạn nộp thuế: Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 quy định: Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng, quý theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế giá trị gia tăng phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế giá trị gia tăng đã kê khai. Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau: thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5, tháng 6, tháng 7 và tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

Cùng với việc nêu quy định về việc gia hạn, trong thư ngỏ, Cục Thuế TP. Hà Nội cũng nêu về quy định cưỡng chế nợ thuế theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019. Cụ thể, Điều 124 Luật Quản lý thuế số 38 quy định, trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế nếu người nộp thuế có tiền thuế nợ đã hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.

“Ngay sau khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế mà doanh nghiệp chưa nộp đầy đủ tiền thuế giá trị gia tăng được gia hạn nêu trên, cơ quan thuế sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định” - thư ngỏ nêu rõ.

Cam kết sẽ nộp tiền thuế nợ vào ngân sách

Hà Nội: 30 đơn vị nợ thuế lớn cam kết sớm hoàn thành nghĩa vụ

Cùng với việc gửi thư ngỏ đến người nộp thuế, mới đây Cục Thuế TP. Hà Nội đã mời 30 đơn vị nợ thuế lớn đến làm việc nhằm tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Hội nghị bao gồm đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện thuộc Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất trên địa bàn TP. Hà Nội. Người nộp thuế là đại diện các chủ đầu tư dự án còn nợ nghĩa vụ tài chính về đất.

Các doanh nghiệp cam kết hoàn thành nghĩa vụ dang dở

Sau khi được tháo gỡ về chính sách, các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc đã cam kết cùng cơ quan thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế còn dang dở.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, công tác quản lý, đôn đốc, thu hồi nợ đọng về thuế, nợ tiền sử dụng đất, thuế đất và nghĩa vụ tài chính đã được triển khai và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trên cơ sở đó, nợ đọng về thuế, nợ tiền sử dụng đất, thuê đất và nghĩa vụ tài chính đã giảm qua các năm.

Tuy nhiên, số tiền nợ nghĩa vụ tài chính, tiền nợ thuế có tỷ lệ nợ đọng chiếm tỷ trọng lớn. “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đôn đốc thù hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, thuê đất trên địa bàn, cục thuế cùng các đơn vị liên ngành tổ chức Hội nghị đôn đốc thu hồi nợ các dự án nợ lớn trên địa bàn với 30 đơn vị có các dự án đến nay vẫn còn nợ nghĩa vụ tài chính để lắng nghe, tháo gỡ những vướng mắc thực tế mà doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước” - ông Trường thông tin.

Cũng theo lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội, tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban ngành, đại diện các đơn vị thuộc Cục Thuế TP. Hà Nội cũng đã trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp để tiếp nhận các vướng mắc và giải đáp ngay các câu hỏi của doanh nghiệp. “Sau khi được tháo gỡ về chính sách, các doanh nghiệp tham dự buổi làm việc đã cam kết cùng cơ quan thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế còn dang dở” - ông Trường cho biết.

Hướng dẫn doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử

Để các doanh nghiệp, đại lý bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo quy định, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến hướng dẫn thực hiện quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP về xuất hóa đơn từng lần bán hàng đối với doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu” theo hình thức trực tuyến.

Ông Vũ Mạnh Cường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, việc doanh nghiệp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải lập hóa đơn là quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Công điện chỉ đạo Bộ Tài chính tăng cường công tác quản lý, sử dụng HĐĐT đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

“Chúng tôi muốn lắng nghe những vướng mắc của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khi thực hiện lập HĐĐT theo từng lần bán hàng, đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã thực hiện lập HĐĐT theo từng lần bán hàng có thể chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai” - ông Cường cho biết.

Được biết, tại hội nghị trực tuyến, các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu đã chia sẻ những kinh nghiệm, kết quả đạt được trong quá trình lập hóa đơn từng lần bán hàng. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cung cấp giải pháp về HĐĐT đã đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu chi phí thực hiện, phù hợp với từng điều kiện thực tế của các cơ sở kinh doanh xăng dầu.

“Việc lập HĐĐT là yêu cầu cấp thiết đối với các doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định của pháp luật. Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế, chúng tôi luôn lắng nghe những vướng mắc của doanh nghiệp xăng dầu trong quá trình triển khai. Đồng thời, qua hội nghị tổng hợp những kinh nghiệm hay để chia sẻ tới các doanh nghiệp khác. Chúng tôi cũng đề nghị các nhà cung cấp các giải pháp về HĐĐT phối hợp để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thể lựa chọn phương án phù hợp đáp ứng điều kiện thực tế của mỗi đơn vị” - ông Vũ Mạnh Cường chia sẻ.