Hà Nội: 45 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Nông thôn mới ở huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Ảnh: TL

Theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND, UBND TP. Hà Nội công nhận 45 xã thuộc 15 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023. Các xã được nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và Bằng khen của UBND TP. Hà Nội.

Ngoài thị xã Sơn Tây, 14 huyện có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023 gồm: Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Đan Phượng, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hoài Đức, Thạch Thất, Thanh Oai, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ và Ba Vì.

Trong số 15 huyện, thị xã, huyện Thanh Trì là địa phương có số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nhiều nhất với 15 xã. Huyện Sóc Sơn cũng có 3 xã đầu tiên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu gồm: Phù Linh, Đức Hòa và Phù Lỗ.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các lĩnh vực đã đạt; tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu về các lĩnh vực còn lại để hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu toàn diện.

Chương trình xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đã tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Thủ đô, sức sống mới cho nông nghiệp và nhận thức mới cho nông dân. Đến nay, thành phố đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới, 382/382 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (giai đoạn 2015 - 2020); 111 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn đến cuối năm 2023 còn 0,06%; toàn thành phố có 2.167 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có hơn 1.000 sản phẩm OCOP đã tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn...