Hà Nội bổ sung hơn 1,5 tỷ đồng tặng quà tết cho các tổ chức làm nhiệm vụ phòng chống dịch
Cơ quan y tế xét nghiệm Covid-19. Ảnh: TL.

Nhằm tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời đối với các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, UBND thành phố sẽ trích kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp bách của thành phố năm 2022 để bổ sung đối tượng, mức và kinh phí thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, kinh phí này sẽ dùng để thăm cơ sở y tế công lập do trung ương, bộ, ngành quản lý và các phòng y tế quận, huyện, thị xã. Đồng thời, thành phố bổ sung kinh phí cho sở y tế và bổ sung có mục tiêu 1,544 tỷ đồng cho các quận, huỵện, thị xã để triển khai phương án thăm Tết Nhân Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND thành phố giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc đề xuất khái toán kinh phí, đối tượng, mức thăm Tết Nhâm Dần 2022; chịu trách nhiệm giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị được giao dự toán xây dựng dự toán chi tiết; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng đối tượng và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành, nộp trả ngân sách thành phố phần kinh phí còn dư (nếu có) theo quy định và triển khai công tác thăm Tết Nguyên đán cho các tổ chức, cá nhân do sở y tế đề xuất./.