Hà Nội chi hơn 1.660 tỷ đồng cho an sinh xã hội
Hà Nội chi hơn 1.660 tỷ đồng cho an sinh xã hội. Ảnh: Tư liệu

Theo thông tin từ UBND TP. Hà Nội, đến ngày 18/10/2021, các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chính sách của trung ương, chính sách đặc thù của Hà Nội và huy động xã hội hoá để quyết định hỗ trợ cho các đối tượng, với tổng kinh phí hơn 1.660 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách nhà nước thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 15/NQ-HĐND là hơn 1.265 tỷ đồng; nguồn vận động xã hội hoá để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định hơn 394 tỷ đồng.

Các sở, ngành có liên quan và các quận, huyện, thị xã đã ra quyết định hỗ trợ cho trên 1,756 triệu người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 3642/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội với kinh phí hơn 881 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã chi trả cho 28.336 người lao động, với tổng số tiền 70,3 tỷ đồng.