Hà Nội chi trả 2.580 tỷ đồng cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Hà Nội chi trả 2.580 tỷ đồng cho người lao động từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh: Minh họa

Theo Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội, đơn vị đang gấp rút triển khai hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Tính đến cuối ngày 1/11, đơn vị này đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp cho gần 1,1 triệu người lao động. Cụ thể, đơn vị đã giải quyết hồ sơ và chi trả cho 1.049.605 người lao động từ nguồn Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trong đó, chi trả cho 997.302 lao động đang tham gia và 52.303 lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp có quá trình bảo hiểm thất nghiệp bảo lưu với tổng số tiền 2.580 tỷ đồng.

Từ ngày 4/10, Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội cũng đã hoàn thành xong thông báo giảm tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022 tới gần 1,4 triệu lao động. Tổng kinh phí được giảm đóng là hơn 1.177 tỷ đồng cho 84.510 đơn vị.

Bảo hiểm Xã hội thành phố Hà Nội đã phối hợp các đơn vị sử dụng lao động đẩy nhanh tiến độ, rà soát chặt chẽ thông tin số tài khoản cá nhân, mã ngân hàng của người lao động trước khi nộp hồ sơ đề nghị giải quyết tới cơ quan bảo hiểm xã hội, bảo đảm việc chi trả thực hiện kịp thời, thành công.../.