cau nhat tan

Cầu Nhật Tân (Hà Nội)

Số liệu của Cục Thống kê Hà Nội cho thấy trong 9 tháng năm 2017, bằng các chương trình, kế hoạch với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, đổi mới trong phương thức chỉ đạo, tình hình kinh tế xã hội đã có những bước tiến rõ rệt.

Tính đến hết tháng 9/2017, chỉ số phát triển công nghiệp của Thành phố tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016, trong đó mức tăng mạnh nhất thuộc về ngành khai khoáng với 21,8%, công nghiệp chế biến-chế tạo tăng 7,4%, sản xuất và phân phối điện -khí đốt tăng 4,8%... Đặc biệt, một số ngành có tốc độ tăng chỉ số sản xuất cao hơn so với tốc độ tăng chung của toàn ngành như: Sản xuất đồ uống tăng 9%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 21,3%; sản xuất hàng điện tử, máy vi tính tăng 26,3%...

Về vốn đầu tư phát triển, trong 9 tháng qua, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt 198.413 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn Nhà nước trên địa bàn tăng 2,1%; vốn ngoài Nhà nước tăng 18,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng 6,1% so với cùng kỳ 2016.

Ước tính, khu vực vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 23.603 tỷ đồng, tăng 3,6% so với cùng kỳ và đã đạt 72,9% kế hoạch cả năm 2017.

Hà Nội cũng đã chỉ đạo tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hỗ trợ giúp đỡ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong khi thực hiện.

Chính nhờ chính sách cởi mở này, Hà Nội đã tiếp nhận thêm 125 dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách với số vốn đăng ký hơn 84.000 tỷ đồng; 398 dự án FDI vốn đăng ký (cả cấp mới và tăng vốn) là 2,16 tỷ USD; 22 dự án hợp tác công - tư (PPP) với vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho hơn 18.5000 đơn vị, tăng 10% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký hơn 144.000 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội đạt 8,593 tỷ USD, tăng 8,7 so với cùng kỳ 2016 với sự đóng góp tích cực của một loạt mặt hàng chiến lược như điện tử, xăng dầu, máy móc thiết bị phụ tùng, phương tiện vận tải…

Trong lĩnh vực du lịch, tính chung 9 tháng, khách quốc tế đến Hà Nội đạt 2,649 triệu lượt, tăng 27,6% so với cùng kỳ 2016. Số khách nội địa trong 9 tháng cũng đạt mức tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Điều này thúc đẩy mạnh mẽ doanh thu dịch vụ thu được, với mức doanh thu lũy kế đạt hơn 45.000 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đời sống, tiền lương bình quân của cán bộ nhân viên trong Thành phố dao động từ 3,5 triệu đồng -5 triệu đồng/tháng. Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội đã không còn hộ thiếu đói.

Theo Chinhphu.vn