du an cap nuoc sach

Ảnh minh họa

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: UBND Tp. Hà Nội đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án cấp nước sạch xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, với tổng mức đầu tư khái toán 89,992 tỷ đồng được thực hiện trong 2 năm (2014-2015) sẽ cung cấp nước sạch cho gần 23.000 người dân vùng ngoại thành Hà Nội, với công suất là 3.500m3/ngày đêm.

Đây là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Nguồn nước sản xuất từ nước mặt sông Mỹ Hà tại địa phận xã Hương Sơn bằng công nghệ xử lý hiện đại, đồng bộ, khép kín.

Trong tổng mức đầu tư cho dự án, chi phí xây dựng là 63,436 tỷ đồng, thiết bị 12,995 tỷ đồng, quản lý dự án 1,033 tỷ đồng, tư vấn đầu tư xây dựng 5,145 tỷ đồng, chi phí khác 3,157 tỷ đồng, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 2,026 tỷ đồng, dự phòng 2,2 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư dự án này từ Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2013-2015 do Ngân hàng Thế giới tài trợ. Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương cấp phát thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Ngân hàng Thế giới tài trợ 60% (tương đương 53,995 tỷ đồng); vốn ngân sách thành phố vay lại từ Ngân hàng Thế giới 30% (tương đương 26,998 tỷ đồng); vốn nhân dân đóng góp 10% (tương đương 8,999 tỷ đồng).

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, dự án này đưa vào khai thác sẽ giúp cải thiện điều kiện cấp nước sạch cho cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương... Mặt khác, đây là mô hình mới về quản lý sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch, phù hợp với điều kiện thực tế ở nông thôn. Thành công từ dự án, thành phố sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn huyện Mỹ Đức và các địa phương khác khu vực ngoại thành Hà Nội./.

P.A