Báo cáo tình hình phát triển công nghiệp - thương mại 9 tháng đầu năm của Sở Công thương Hà Nội cho thấy, giá trị ngành công nghiệp - xây dựng 9 tháng tăng 8% so với cùng kỳ, trong đó, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp trong tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) luôn được duy trì và tăng dần trong 9 tháng đầu năm. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 4,5% so cùng kỳ, trong đó: công nghiệp khai khoáng tăng 237,4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,7%...

Về thương mại, 9 tháng đầu năm giá trị ngành dịch vụ tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 4,1% trên tổng mức tăng 7,9% của tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP). Trong đó, tỷ trọng giá trị gia tăng của ngành bán buôn, bán lẻ được duy trì trong GRDP và tăng dần trong 9 tháng đầu năm.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán ra và doanh thu dịch vụ trên địa bàn 9 tháng đạt 1.337.230 tỷ đồng, tăng 11,6% so cùng kỳ, trong đó, tổng mức bán lẻ đạt 312.175 tỷ đồng, tăng 11%. Dự kiến cả năm 2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tăng 13% so với năm 2013, vượt kế hoạch của ngành đề ra 1%...

Để thúc đẩy thương mại dịch vụ trên địa bàn những tháng cuối năm, Sở Công thương sẽ tăng cường đẩy mạnh phát triển hạ tầng thương mại, hỗ trợ DN phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kết hợp thương mại với du lịch, triển khai có hiệu quả thỏa thuận hợp tác xúc tiến du lịch làng nghề Hà Nội giữa Sở Công Thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Thực hiện tốt việc bình ổn giá thị trường, tập trung đưa hàng bình ổn giá về các vùng nông thôn, khu công nghiệp./.

H.C