ha noi

Hà Nội yêu cầu thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc bố trí vốn đầu tư. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Huy Tưởng - Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, trên cơ sở rà soát dự báo thu NSNN năm 2013, Bộ Tài chính và UBND thành phố dự kiến thu trong năm 2014 sẽ gồm:

Thu NSNN trên địa bàn năm 2014 là 114.879 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 98.700 tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm 2013 và bằng 94% ước thực hiện năm 2013.

Riêng thu nội địa (không kể dầu thô và tiền sử dụng đất) là 89.200 tỷ đồng, tăng 2,1% so với ước thực hiện năm 2013 .Loại trừ các khoản thu đột biến và thực hiện chính sách giảm, giãn của Chính phủ, thì dự toán thu NSNN năm 2014 thu nội địa tăng 17,4% so với ước thực hiện năm 2013.

Về thu ngân sách địa phương hưởng sau điều tiết 43.242 tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm 2013; số tuyệt đối giảm 12.930 tỷ đồng.

“Nếu loại trừ các khoản thu đột biến và thực hiện các chính sách giảm, giãn và điều chỉnh giảm thuế suất một số sắc thuế theo chủ trương của Chính phủ, dự toán thu NSNN năm 2014 bằng 103% ước thực hiện năm 2013. Do đó, việc quyết định các định hướng và nguyên tắc trong xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách năm 2014 là hết sức quan trọng”, ông Tưởng nêu rõ.

Theo đó, dự toán chi NSNN năm 2014 được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ phân cấp của UBND Tp. Hà Nội và các quy định pháp luật về chế độ, chính sách chi hiện hành. Đồng thời, đảm bảo triệt để tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí ngay từ khâu xây dựng dự toán; đảm bảo hiệu quả chi ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và giữ cân đối ngân sách.

Được biết, để đảm bảo chi đầu tư phát triển của Thành phố, Hà Nội sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô. Bên cạnh đó, năm 2014, tạm thời không xét bổ sung ngoài chương trình mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã do nguồn vốn đầu tư của ngân sách thành phố hết sức khó khăn. Chính vì vậy, Thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã rà soát, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc bố trí vốn đầu tư./.

Thái Hằng