Trong đó, DN có tỷ lệ sở hữu nhiều website thương mại điện tử (TMĐT) nhiều nhất đa số hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản với 70%, lĩnh vực giải trí với 68%, giáo dục và đào tạo với 59%... Bên cạnh đó, hai lĩnh vực có tỷ lệ tham gia sàn giao dịch TMĐT cao nhất là giải trí và tài chính (28%) và bất động sản (20%), lĩnh vực giao thông vận tải chiếm tỷ lệ thấp với (10%).

Cũng theo Sở Công thương Hà Nội dự báo, doanh thu TMĐT bán lẻ trực tuyến tương đối khả quan và sẽ tăng nhanh trong những năm gần đây cũng như thời gian tới. Chỉ trong vòng 6 năm từ 2008 -2014 đã có sự phát triển nhanh chóng về chất và lượng. Nếu năm 2008, với dân số Hà Nội là 6,2 triệu người và 25% sử dụng internet, doanh thu do TMĐT mang lại là 326 tỷ đồng, thì đến năm 2014, với dân số 7 triệu người, doanh thu TMĐT ước tính 3.003 tỷ đồng (tăng hơn 9 lần).

Được biết, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 104.378 tên miền quốc gia Việt Nam và 37.436 tên miền quốc tế được đăng ký/thông báo sử dụng bởi các tổ chức, cá nhân. Trong số đó, ước tính khoảng 70.000 tên miền (50%) được sử dụng để duy trì website thương mại điện tử./.

Tuấn Linh