Hà Nội: Năm 2025 sẽ xây dựng thêm từ 1-2 khu nhà ở công nhân cho các khu công nghiệp
Hà Nội: Năm 2025 sẽ xây dựng thêm từ 1 - 2 khu nhà ở công nhân cho các khu công nghiệp. Ảnh: TL

Đó là mục tiêu tại Kế hoạch triển khai chỉnh trang các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn thành phố, do UBND TP. Hà Nội vừa mới ban hành.

Theo đó, thành phố phấn đấu 100% các KCN được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, theo quy hoạch được duyệt. Đồng thời, thành phố thực hiện rà soát, chỉnh trang, xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại các KCN đang hoạt động trên địa bàn. Việc chỉnh trang cần phù hợp với không gian kiến trúc, cảnh quan tại KCN và sự phát triển chung của khu vực; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc của doanh nghiệp, cuộc sống của người lao động trong KCN.

Theo kế hoạch, hạng mục chỉnh trang các KCN sẽ bao gồm rà soát, triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng ngoài hàng rào KCN, cải tạo xây dựng hạ tầng đồng bộ và xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho công nhân lao động.

Việc rà soát, chỉnh trang xây dựng hạ tầng các KCN được thực hiện hàng năm. Thành phố phấn đấu đến năm 2030 các KCN sẽ được xây dựng đồng bộ, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

Ngoài ra, đến năm 2025, thành phố phấn đấu xây dựng thêm được 1 đến 2 khu nhà ở công nhân cho các KCN đang hoạt động. Đến năm 2030, toàn bộ các KCN của thành phố có nhà ở cho công nhân lao động kèm theo các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của công nhân lao động trong các KCN.

Hiện tại, trên địa bàn Hà Nội hiện có 10 KCN được thành lập và đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.300 ha. Trong đó, có 9 KCN đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, có tỷ lệ lấp đầy 100%, còn 1 KCN đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tích cực thu hút dự án đầu tư.

Trong tổng số 10 KCN đang hoạt động có 4 dự án nhà ở cho công nhân lao động tại các KCN đã và đang tiến hành xây dựng với tổng công suất thiết kế khoảng 22.420 chỗ ở. Trong đó, thành phố đã hoàn thành được 8.388 chỗ ở và đã bố trí cho công nhân thuê được 8.082 chỗ.

Trước đó, đầu tháng 11/2023, UBND TP. Hà Nội đã có văn bản gửi các sở, ngành, trong đó yêu cầu Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, bố trí dành quỹ đất để phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, nhà ở công nhân.

Bên cạnh đó, TP. Hà Nội cũng yêu cầu ban quản lý các KCN và chế xuất thành phố, khẩn trương rà soát, đánh giá, báo cáo đề xuất UBND thành phố xem xét, ban hành các quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở xã hội, dự án bất động sản trong các khu công nghệ cao trên địa bàn theo trình tự thủ tục rút gọn./.