Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án y tế, giáo dục, văn hoá đạt 97,1%
Hà Nội: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án y tế, giáo dục, văn hoá đạt 97,1%. Ảnh: TL

Số liệu từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (KH&ĐT) - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của TP. Hà Nội cho thấy, theo Nghị quyết 02/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND TP. Hà Nội dự kiến kế hoạch vốn đầu tư 3 lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025 là 41.105,5 tỷ đồng để thực hiện 1.310 dự án.

Trong đó, lĩnh vực giáo dục 20.913,8 tỷ đồng với 653 dự án; lĩnh vực y tế 10.407,5 tỷ đồng với 237 dự án; lĩnh vực di tích 9.784,5 tỷ đồng với 420 dự án.

Theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 4/7/2023 của HĐND TP. Hà Nội, tổng kế hoạch trong giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 37.746,3 tỷ đồng, thực hiện 1.301 dự án.

Về kết quả bố trí vốn và giải ngân năm 2021-2023, tính đến tháng 8/2023, ngân sách thành phố đã bố trí 16.083,61 tỷ đồng để thực hiện 854 dự án.

Về tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1.264 dự án, đạt 97,1% số dự án thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó, đã phê duyệt 907 dự án (đạt 69,6%), đã khởi công và triển khai xây dựng 618 dự án (47,5%).

Cụ thể, có 123 dự án thuộc thành phố quản lý, trong lĩnh vực giáo dục có 28/37 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, còn 9 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; trong lĩnh vực di tích có 58 dự án, đã duyệt chủ trương đầu tư 21 dự án, còn 28 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; lĩnh vực y tế có 37 dự án...

Cấp huyện có tổng số 1.235 dự án. Giai đoạn 2021-2025 dự kiến thực hiện 1.080 dự án, trong đó đã phê duyệt chủ trương đầu tư 1.106 dự án (96,8% số dự án); phê duyệt 842 dự án (78%); khởi công xây dựng 578 dự án. Lũy kế đến hết 2023, hoàn thành 561 dự án.

Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu, UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án, phấn đấu hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc danh mục kế hoạch tại kỳ họp cuối năm 2023.