Hà Nội: Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất, phục vụ người dân và doanh nghiệp
Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển là nhiệm vụ quan trọng được UBND TP. Hà Nội ưu tiên trong thời gian tới. Ảnh minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thành phố đang tích cực triển khai 3 nội dung quan trọng gồm xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6; lập quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

"Những nội dung đặc biệt quan trọng này có ý nghĩa kiến tạo không gian phát triển mới, đồng thời xây dựng thể chế đồng bộ, vượt trội, đặc thù, tạo điều kiện thực hiện các giải pháp huy động tối đa mọi nguồn lực, động lực để xây dựng Thủ đô theo hướng bền vững" - ông Hà Minh Hải nêu rõ.

HĐND TP. Hà Nội thông qua 24 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Mục tiêu tổng quát của TP. Hà Nội là tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của kinh tế Thủ đô; đẩy mạnh và tạo chuyển biến tích cực hơn trong thực hiện các khâu đột phá, cơ cấu lại kinh tế Thủ đô gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và năng lực nội tại của kinh tế Thủ đô...

UBND TP. Hà Nội tiếp tục nắm chắc tình hình, có kế hoạch và giải pháp chủ động ứng phó với các yếu tố khách quan, tình huống đột xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các nhiệm vụ đề ra; chủ động nâng cao chất lượng công tác dự báo để xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội phù hợp.

Bên cạnh đó, thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở rà soát, kiểm tra, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng chi phí, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Cùng với các nội dung đã tiếp thu, giải trình, UBND TP. Hà Nội xác định ngoài vấn đề về thể chế, hạ tầng thì yếu tố con người là quyết định. Trong thời gian tới, UBND TP. Hà Nội tiếp tục chú trọng hơn nữa trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám đột phá vì lợi ích chung, vì công việc chung, với quan điểm xuyên suốt “Chọn đúng người - trao niềm tin - cho điểm tựa - đánh giá bằng sản phẩm cuối cùng”.

Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, với mục tiêu cao nhất là phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, ngày 5/12/2023, tại Kỳ họp thứ 14, các đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI đã thảo luận tại tổ các nội dung: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Các nội dung chủ yếu Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; Báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về Đề án phân cấp quản lý nhà nước, ủy quyền trên địa bàn thành phố...