Ông Phi Vân Tuấn cho biết, những giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đã tạo đà cho sự phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của cộng đồng doanh nghiệp cũng đã giúp cho nền kinh tế vượt lên được khó khăn. Tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm tuy chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng cũng có sự tăng trưởng khá, góp phần tích cực trong việc thực hiện thu. 5 tháng đầu năm 2014, Hà Nội thu ước đạt 40% số thu năm 2014.

* Dự toán thu năm 2014 đã phù hợp hơn với thực tế. Tuy nhiên tình hình căng thẳng tại biển Đông và các phát sinh khác cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất của các doanh nghiệp?

- Dự toán thu năm nay phù hợp, sát với thực tế hơn. Điều này sẽ tạo thuận lợi trong việc hoàn thành chỉ tiêu thu của năm 2014. Tuy nhiên, những khó khăn mới đã nảy sinh, khiến ngành thuế Hà Nội phải có những giải pháp để bù đắp cho nguồn mà trong quá trình dự báo, đánh giá chưa có, hoặc chưa phát sinh để bù đắp cho những nguồn bị hụt đó, góp phần đảm bảo đạt dự toán thu đã đặt ra.

thuế

5 tháng đầu năm, thu ngân sách của Cục thuế Hà Nội đạt 40% kế hoạch. Ảnh minh họa.

* Giải pháp nào mà ngành Thuế Hà Nội đặt ra để có thể hoàn thành dự toán thu từ nay đến cuối năm?

- Thực hiện nhiệm vụ thu năm 2014, Cục thuế Hà Nội đã đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 9 nhóm giải pháp. Những giải pháp này sẽ được triển khai một cách đồng bộ từ đầu năm đến cuối năm. Chúng tôi tiếp tục chú trọng đến việc đào tạo cán bộ ở các lĩnh vực, trang bị thêm kiến thức, kể cả kiến thức pháp luật cũ và cập nhật kiến thức pháp luật mới, để làm sao đội ngũ cán bộ này có thể tuyên truyền tốt hơn chính sách pháp luật thuế đến với doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp thực hiện tốt, nề nếp, thì đương nhiên góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung cho ngành thuế.

Bên cạnh việc tuyên truyền, trong bối cảnh khó khăn này, chúng tôi cũng đôn đốc nợ, để doanh nghiệp có kế hoạch nộp thuế, giảm bớt phần nợ đi. Để làm được điều này, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành thuế của các doanh nghiệp, đôn đốc họ thực hiện tốt hơn.

Hà Nội: Thu ngân sách 5 tháng đạt 40% kế hoạch
Tốc độ tăng trưởng những tháng đầu năm tuy chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng cũng có sự tăng trưởng khá. Thu ngân sách ước đạt 40% kế hoạch. Ông Phi Vân Tuấn

* Năm 2013, công tác thu hồi nợ đọng đã đạt được những kết quả nhất định. Giải pháp năm nay sẽ được Cục Thuế đẩy mạnh như thế nào?

- Hiện nay chúng tôi đã có những rà soát phân loại doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn. Trong số nợ, cái gì có khả năng thu hồi thì đều có những đợt gặp mặt doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, động viên họ thực hiện nhiệm vụ.

Nếu doanh nghiệp chậm nộp thuế mà không phải do khó khăn thì sẽ có những bước để cưỡng chế, buộc họ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế. Hiện nay, những quyết định cưỡng chế về tài khoản, hóa đơn và các giải pháp khác đã và đang được thực hiện.

* Hội nghị đối thoại đã trở thành hoạt động thường niên. Năm nay, Cục Thuế đã tổ chức thêm hội nghị theo quý để nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Mục đích tổ chức thêm những cuộc đối thoại này là gì?

- Mong muốn của chúng tôi là cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp phải có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, phải có sự thân thiện. Sự chủ động tiếp xúc của cán bộ thuế cũng như lãnh đạo cục thuế với các doanh nghiệp là cần thiết, nhằm truyền tải những chính sách thuế của nhà nước đến người nộp thuế. Nếu sự phối hợp này tốt thì hiệu quả mang lại cũng sẽ tốt hơn.

* Vậy thì từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Hà Nội sẽ có những giải pháp gì để hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước?

- Hiện nay chúng tôi đang lên một kế hoạch rất cụ thể và chi tiết, trong đó có những đối tượng thuộc diện điều chỉnh, để trình với thành phố, nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhưng cũng thông qua đó để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị cũng tiếp tục nắng nghe ý kiến của người nộp thuế, xem họ còn những vấn đề gì vướng mắc, cần phải tháo gỡ tiếp thì chúng tôi sẽ báo cáo Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính tiếp tục giải quyết để chính sách thực sự phù hợp và mang lại hiệu quả cao.

* Xin trân trọng cảm ơn ông!

Nhật Minh (thực hiện)