Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2022
Hà Nội đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2022 Ảnh: TL

Tại Văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực sẽ hỗ trợ về chính sách thuế, hỗ trợ về công nghệ thông tin và hỗ trợ về kê khai thuế.

Nhằm giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022, Cục Thuế Hà Nội đã lên kế hoạch đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế qua phương thức trực tuyến. Trong đó, phấn đấu số lượng hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân gửi đến cơ quan thuế theo phương thức điện tử bảo đảm đạt trên 90%. Các cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân qua phương thức điện tử sẽ không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế, vừa giảm thiểu thủ tục hành chính, vừa tiết kiệm chi phí cho người nộp thuế và cơ quan thuế.

Cục Thuế Hà Nội sẽ hỗ trợ người nộp thuế thông qua website và các kênh tương tác khác. Theo đó, các chuyên mục “hướng dẫn quyết toán thuế”, “tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”, “tin tức”, “thông báo”... trên website của Cục Thuế Hà Nội tại địa chỉ http://hanoi.gdt.gov.vn sẽ tập trung đăng tải thường xuyên, đầy đủ, chi tiết, dễ hiểu các nội dung phục vụ quyết toán thuế, các thông tin triển khai quyết toán thuế dưới nhiều hình thức (để các tổ chức, doanh nghiệp, người nộp thuế quan tâm dễ dàng truy cập và thực hiện đúng quy định. Đồng thời, các nội dung tuyên truyền của cục thuế cũng được đăng tải song song tại các trang mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo…).

Để tạo điều kiện cho người nộp thuế, Cục Thuế Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế qua Hệ thống 479 kênh thông tin hỗ trợ người nộp thuế qua hệ thống thuế điện tử (eTax), cũng như qua điện thoại, địa chỉ email người nộp thuế kết nối với cơ quan thuế giúp người nộp thuế sớm cập nhật được thông tin chính sách thuế và những hướng dẫn của cục thuế để thực hiện đúng quy định.