Nhiều khoản thu đạt cao so với dự toán

Đánh giá kết quả thu ngân sách, ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, các lĩnh vực đạt cao so với dự toán pháp lệnh và tăng thu so với cùng kỳ như: khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 267% dự toán, tăng 107%; thu từ hoạt động xổ số đạt 112% dự toán, tăng 93%; thu khác ngân sách đạt 104% dự toán, tăng 106% so cùng kỳ; thu tại xã đạt 146% dự toán, tăng 173%.

Hà Tĩnh: Thu nội địa 6 tháng đạt 72% dự toán pháp lệnh
Ông Trương Quang Long - Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Trong đó, nguyên nhân trực tiếp nhiều lĩnh vực vượt dự toán 6 tháng và tăng cao so cùng kỳ là do cục thuế đã tăng cường cải cách hành chính, giải quyết kịp thời các yêu cầu của người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện chính sách, công tác giám sát khai thuế, thanh tra, kiểm tra, quản lý nợ thuế được quan tâm và đem lại hiệu quả, làm tăng thu ngân sách.

Thu nợ thuế 6 tháng đầu năm được 1.396 tỷ đồng

Cục trưởng Cục Thuế Hà Tĩnh cho biết, tổng tiền thuế nợ ước đến ngày 30/6/2023 là 1.105 tỷ đồng. Trong đó, nợ khó thu 174 tỷ đồng; nợ có khả năng thu 931 tỷ đồng; tỷ lệ nợ có khả năng thu/tổng thu 11,6%, lũy kế thu nợ 6 tháng đầu năm 2023 được 1.396 tỷ đồng.

Số thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng do số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo kết luận thanh tra Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh chuyển từ tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính sang tài khoản ngân sách nhà nước; thu khác ngân sách và thu tại xã tăng do tăng từ thu hồi đất trồng lúa của dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

Theo ông Long, cơ chế, chính sách về thuế và đầu tư được Nhà nước ban hành mới và sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện kịp thời phù hợp với tiến trình cải cách hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế và hội nhập quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT phát triển sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, dịch vụ; nhờ đó nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ của NNT đối với nhà nước, nuôi dưỡng và tạo ra nguồn thu cho ngân sách.

Các văn bản hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày càng được hoàn thiện; cải cách hành chính thuế được Tổng cục Thuế triển khai đồng bộ từ khai, nộp thuế đến thanh tra, kiểm tra, miễn giảm, hoàn thuế đặc biệt là triển khai ứng dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các gói chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã góp phần giải tỏa khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc triển khai các gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, phát triển sản xuất kinh doanh, như: Nghị quyết số 94/QH14 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023... đã làm giảm số thu ngân sách một số lĩnh vực, sắc thuế, đặc biệt là thuế bảo vệ môi trường trong 6 tháng đầu năm” - ông Long cho hay.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, lãnh đạo Cục Thuế Hà Tĩnh cho rằng, trong 6 tháng cuối năm, cục thuế tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua mà trọng tâm số một là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị thu ngân sách được giao, khuyến khích bằng vật chất và tinh thần đối với các tập thể, cá nhân có thành tích.

Hàng tháng, hàng quý làm tốt công tác phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thu của từng sắc thuế, từng địa bàn, từng đối tượng để có giải pháp chỉ đạo thu kịp thời, sát đúng thực tế; thực hiện tốt công tác đôn đốc, hướng dẫn NNT kê khai, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế phát sinh và thu nợ thuế.

Hà Tĩnh: Thu nội địa 6 tháng đạt 72% dự toán pháp lệnh
Cán bộ, công chức Cục Thuế Hà Tĩnh tham dự hội nghị sơ kết. Ảnh: CTV.

Tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, các giải pháp quản lý có hiệu quả nguồn thu trên địa bàn. Phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát và tổ chức thực hiện kịp thời các nội dung liên quan đến tính thuế, quản lý thuế để không có hoạt động chịu thuế nào nằm ngoài sự quản lý của nhà nước.

Ông Long cho biết, cục thuế khai thác tốt nguồn thu hiện có nhất là thuế xây dựng cơ bản, thuế nhà thầu của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp ngoại tỉnh thi công trên địa bàn, thuế tài nguyên, phí môi trường các đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh khách sạn, ăn uống, thương mại, du lịch; tổ chức, cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân để tăng nguồn thu cho ngân sách; chống thất thu về hộ, doanh số và mức thuế hộ kinh doanh cá thể…

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật. Phấn đấu thu hết số nợ cũ chuyển sang trong năm 2023, hạn chế tối đa nợ mới phát sinh. Phấn đấu đến ngày 31/12/2023 nợ đọng thuế không quá 5% và xem đây là tiêu chí thi đua quan trọng của năm 2023.

Cải cách thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng cho người nộp thuế

Theo ông Trương Quang Long, trong thời gian tới, cục thuế tiếp tục rà soát các thủ tục hành chỉnh không còn phù hợp để kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảm, bổ sung, điều chỉnh kịp thời; tổ chức thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục thuế và trách nhiệm giải trình; tiếp tục thực hiện tốt chính sách thuế và cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các khâu công tác tại cơ quan thuế, tạo sự thông thoáng cho NNT.