Tòa nhà Formosa sắp được đưa vào sử dụng ở KCN Vũng Áng. Ảnh: Huy Phong

Ông Phan Cao Thanh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết, năm 2013 trong bối cảnh khó khăn chung, nhưng tổng nguồn đầu tư trên địa bàn đạt hơn 58.000 tỷ đồng, các công trình trọng điểm được triển khai theo đúng tiến độ.

Cụ thể năm 2013, Hà Tĩnh có 15 dự án được cấp chứng nhận đầu tư (6 dự án trong nước, 9 dự án có vốn đầu tư nước ngoài), nâng tổng số dự án đầu tư vào khu kinh tế Vũng Áng lên 83 dự án (47 dự án có vốn đầu tư trong nước có vốn đăng ký 39.619 tỷ đồng; 36 dự án có vốn đầu tư nước ngoài có số vốn đăng ký trên 16 tỷ USD).

Các dự án triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh đã được đẩy nhanh và triển khai đúng tiến độ. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn cao hơn cùng kỳ năm trước.

Dư tạm ứng trong thanh toán vốn đầu tư được hạn chế, giảm xuống dưới 11%, hạn chế tình trạng bố trí vốn dàn trải, từng bước xử lý nợ đọng trong XDCB; giải ngân cả năm 10.032 tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch.

Với mục tiêu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 23%, thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt 7.115 tỷ đồng trong năm tới, Hà Tĩnh đã và đang tích cực huy động các nguồn lực, nhất là vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm tạo động lực cho phát triển, đồng thời đẩy mạnh đầu tư theo hình thức BOT, PPP... để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Năm 2014, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh vào khoảng 66.909 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp và dân cư là 60.900 tỷ đồng./.

Trần Đình Quý