hagl land myanmar

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án “Khu phức hợp HAGL Myanmar.

Theo đó, lũy kế lợi nhuận sau thuế từ đầu năm đến hết tháng 9/2014, HAG đã đạt 1.653 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận đạt được này đã vượt hơn 10% mục tiêu lợi nhuận tmà HAG đề ra cho cả năm 2014 (kế hoạch là 1.460 tỷ đồng).

Bản nghị quyết trên cho biết, tổng tài sản toàn tập đoàn đến hết 30/9/2014 đạt 34.902 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 14.544 tỷ đồng, số dư tiền là 2.277 tỷ đồng.

Cũng theo bản nghị quyết trên cho thấy, chỉ tính riêng quý III/2014, HAG đạt được lợi nhuận đột biến khi quí này lợi nhuận trước thuế đạt 990 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 972 tỷ đồng.

Được biết, số lợi nhuận được ghi trong quý III/2014 có được từ nguồn thu chào bán cổ phần công ty con là HAGL Land (có dự án khu phức hợp tại Yangon, Myanmar)./.

M.A