Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có thông báo về việc hủy bỏ niêm yết bắt buộc cổ phiếu TC6 của Công ty CP Than Cọc Sáu – Vinacomin. Theo đó, cổ phiếu TC6 sẽ hủy niêm yết kể từ ngày 25/6/2024 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 24/6/2024. Khối lượng hủy niêm yết là toàn bộ 32,5 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ gần 325 tỷ đồng.

Tương tự, cổ phiếu TDN của Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin cũng sẽ hủy niêm yết kể từ ngày 25/6/2024 và ngày giao dịch cuối cùng là ngày 24/6/2024. Khối lượng hủy niêm yết là toàn bộ 29,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với vốn điều lệ hơn 294 tỷ đồng.

HNX cho biết, nguyên nhân hủy niêm yết của TC6 và TDN là do hai doanh nghiệp này chấm dứt sự tồn tại tổ chức lại (hợp nhất doanh nghiệp), thuộc trường hợp hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

TC6 và TDN đều đang là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nắm 65% vốn điều lệ. Những năm gần đây, TC6 thường có doanh thu khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng mỗi năm; còn TDN có doanh thu khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 13/5/2024, Công ty CP Than Đèo Nai - Vinacomin (mã Ck: TDN), Công ty CP Than Cọc Sáu - Vinacomin thông báo phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng hợp nhất. Theo phương án phát hành, doanh nghiệp mới sau khi hai doanh nghiệp này hợp nhất có tên là Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV.

Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV dự kiến sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TC6 và TDN để đổi lấy toàn bộ cổ phiếu của các cổ đông hai doanh nghiệp theo tỷ lệ hoán đổi 1:1. Tương ứng, 1 cổ phiếu của Công ty hợp nhất là Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV sẽ được hoán đổi lấy 1 cổ phiếu TC6 hoặc 1 cổ phiếu TDN.

Huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu TC6
Công ty CP Than Đèo Nai – Cọc Sáu – TKV dự kiến sẽ phát hành gần 62 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của TC6 và TDN. Ảnh: Minh họa.

Được biết, cả TC6 và TDN đều đang là công ty con do Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) nắm 65% vốn điều lệ. Những năm gần đây, TC6 thường có doanh thu khoảng 2.000 - 3.000 tỷ đồng mỗi năm; còn TDN có doanh thu khoảng 3.000 - 4.000 tỷ đồng; tổng doanh thu 2 doanh nghiệp trong khoảng 5.000 - 7.000 tỷ đồng.

Năm 2024, TC6 đặt mục tiêu doanh thu đạt 1.751,7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 26,7 tỷ đồng, dự kiến chi trả cổ tức tối thiểu 6%. Trong quý I/2024, TC6 đạt về 505,4 tỷ đồng doanh thu, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. TC6 lãi quý I/2024 đạt 2,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6/2024, cổ phiếu TC6 có giá 11.100 đồng/cổ phiếu.

Năm 2024, TDN đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.073 tỷ đồng, lợi nhuận đạt gần 60 tỷ đồng và dự kiến chi trả cổ tức trên 6%. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/6/2024, cổ phiếu TDN có giá 10.900 đồng/cổ phiếu./.