KBNN Hải Phòng

Công tác thu hồi dư nợ vốn tạm ứng đầu tư quá hạn tại Hải Phòng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ảnh minh họa: H.T

Ông Lê Thanh Phương - Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hải Phòng cho biết, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm và chỉ đạo sát sao. Với chức năng và nhiệm vụ được giao, KBNN Hải Phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất, thực hiện đúng chế độ quy định trong việc kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khi có đầy đủ hồ sơ, chứng từ gửi đến kho bạc. Để số dư tạm ứng vốn đầu tư quá hạn sẽ dẫn đến việc nguồn vốn đầu tư không mang lại hiệu quả cao như mong đợi, ảnh hưởng đến thanh toán, chấp hành chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước.

Với quyết tâm thu hồi dư nợ vốn quá hạn, lãnh đạo thành phố đã giao KBNN Hải Phòng là đầu mối báo cáo. Ngoài việc báo cáo hàng tháng, KBNN Hải Phòng đã đưa ra các giải pháp để thu hồi dư nợ với từng dự án. Theo đó, ngoài việc đôn đốc các chủ đầu tư quan tâm đến việc thu hồi tạm ứng, KBNN Hải Phòng đã kiến nghị đối với các chủ đầu tư không tích cực phối hợp thu hồi tạm ứng sẽ nhận được thông báo tạm dừng thanh toán kinh phí đầu tư theo kế hoạch vốn được giao và kinh phí hoạt động ban quản lý dự án…

Với sự vào cuộc của các cấp lãnh đạo cùng với những giải pháp cụ thể, hiệu quả, công tác thu hồi dư nợ vốn đầu tư công tại Hải Phòng đã có những chuyển biến tích cực.

Theo báo cáo từ KBNN Hải Phòng, trong năm 2020 vừa qua, đơn vị đã thu hồi được hơn 3.341 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Đồng thời, thu hồi số dư tạm ứng quá hạn vốn đầu tư 73,4 tỷ đồng./.

Vân Hà