HP

Hoạt động bốc xép hàng xuất nhập khẩu tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Báo cáo của Cục Hải quan Hải Phòng, trong tháng 8/2021, đơn vị đã thông quan số lượng hàng hóa với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 9,4 tỷ USD, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất khẩu đạt gần 4,97 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ; riêng kim ngạch có thuế đạt 29,04 triệu USD, tăng 58%. Nhập khẩu đạt gần 4,47 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ; riêng kim ngạch có thuế đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 17,6%.

Thống kê đến hết tháng 8/2021, đơn vị thu thuế đạt 44.556 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 79,6% so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao, đạt 77% so với chỉ tiêu phấn đấu của Tổng cục Hải quan giao, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, đến nay đã có chi cục trực thuộc Cục Hải quan Hải Phòng đã thu đạt chỉ tiêu cả năm 2021. Điển hình như Chi cục Hải quan Thái Bình đạt hơn 1.248 tỷ đồng, đạt 113,52% so với chỉ tiêu được giao./.

Ngọc Linh