hải quan bình dương

Cán bộ Hải quan Bình Dương hỗ trợ DN mở tờ khai XNK. Ảnh: Xuân Anh

Theo Hải quan Bình Dương, đạt được số thu ngân sách nêu trên là nỗ lực rất lớn của đơn vị trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) khởi sắc.

Cụ thể là ngay từ đầu năm đơn vị đã tổ chức hàng loạt các cuộc hội nghị đối thoại, kịp thời tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp (DN) tích cực tham gia XNK. Tháo gỡ khó khăn cho DN, không để ách tắc hàng hóa xảy ra làm ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo mọi điều kiện về khai báo trên hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACCS/VICS) cho DN. Tiếp tục mời gọi DN đầu tư sản xuất kinh doanh, thực hiện đồng bộ Nghị quyết 01-02/NQ-CP của Chính phủ.

Tính đến 30/11, Hải quan Bình Dương đã làm thủ tục thông quan cho lượng hàng hóa đạt kim ngạch hơn 30,2 tỷ USD, tăng 6,16% so cùng kỳ năm 2014. Số lượng DN tham gia XNK đạt 4.317 DN, tăng 9,76% so với cùng kỳ năm 2014 (trong đó, DN trong tỉnh là 2.314 DN, tăng 11,04% và DN ngoài tỉnh là 2.003 DN, tăng 8,33%)./.

Lê Xuyền - Hải Anh