Hải quan Hà Tĩnh quyết liệt các giải pháp phòng, chống ma túy
Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng cường sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác điều tra phát hiện ma túy từ cửa khẩu Ảnh: TL.

Theo đó, Hải quan Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo của các cấp, ban, ngành tạo nên một chiến dịch truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị cũng như các đối tác, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn trong phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ xa, từ sớm. Trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chủ trì, phối hợp giữa cơ quan Hải quan với các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng Công an trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy.

Từ đầu năm đến nay, Hải quan Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng phát hiện, bắt giữ 5 vụ vận chuyển ma túy với 5 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 58 viên hồng phiến (amphetamin) có khối lượng 5,6040 gram; 26,4082 kg ma túy đá (methamphetamine) và 710,4694 gram heroin và 2 vật thể hình khối chữ nhật hiện đang trưng cầu giám định.

Để kế hoạch được tiến hành đồng bộ, tiết kiệm đảm bảo thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, Cục Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống ma túy 2021, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; tập trung thực hiện có hiệu quả các quy định, kế hoạch chương trình của Tổng cục Hải quan về phòng, chống ma túy, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về việc tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu tiền chất ma túy năm 2023.

Cục Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng, chống ma túy cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị cũng như các đối tác, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu về hậu quả, tác hại của ma túy, các chất ma túy mới và việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; về công tác phòng chống ma túy của lực lượng hải quan; nâng cao tinh thần cảnh giác, tự tố giác tội phạm nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy ở khu vực biên giới cửa khẩu.

Đặc biệt, Hải quan Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả chó nghiệp vụ, máy móc, thiết bị chuyên dùng phòng chống ma túy; chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan để chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển ma túy, tiền chất qua biên giới.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, tập trung trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy./.