Ông Lương Trường Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh cho biết: Xác định việc triển khai thành công hệ thống VNACCS/VCIS là ưu tiên số một trong năm 2014, Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ và hướng dẫn doanh nghiệp trong thực hiện VNACCS/VCIS.

Cục đã tổ chức cho CBCC tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục Hải quan tổ chức, tham gia học hỏi kinh nghiệm tại các cục hải quan tỉnh, thành phố đã triển khai áp dụng hệ thống VNACCS/VCIS. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Học viện Tài chính, Tổng cục Hải quan mở lớp tập huấn về thủ tục hải quan điện tử cho doanh nghiệp, thu hút gần 90 doanh nghiệp và cán bộ công chức tại các đơn vị tham gia.

ti
Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký tờ khai qua hệ thống VNACCS/VCIS. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, đây mới chỉ là thành công bước đầu vì hiện vẫn còn những vướng mắc phát sinh cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan, đặc biệt là với những doanh nghiệp chưa qua tập huấn, đào tạo hệ thống này hoặc còn nhiều lúng túng, chưa thao tác thành thạo và chưa nhớ được cụ thể các bảng mã theo quy định dẫn đến việc khai báo sai phải sửa đổi bổ sung.

Hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng viễn thông tới các khu vực cửa khẩu, cảng biển còn hạn chế, hệ thống mạng còn trục trặc nên vẫn còn xảy ra sự cố hệ thống phải ngừng hoạt động, rớt mạng, đường truyền bị ngắt quãng...

Thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục hỗ trợ các Chi cục và doanh nghiệp trong quá trình triển khai hệ thống VNACCS/VCIS. Kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh đảm bảo vận hành hệ thống thông suốt và tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Duy trì và đảm bảo hạ tầng mạng, kết nối ra hệ thống giám sát, điều phối máy chủ, máy trạm, các trang thiết bị an ninh, an toàn và các trang thiết bị khác có liên quan phục vụ triển khai tốt hệ thống VNACCS/VCIS. Duy trì đường truyền, hệ thống mạng hoạt động liên tục 24/7; phát hiện, khắc phục kịp thời các sự cố phát sinh theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Hải quan./.

Huy Phong